Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního nebo funkčního místa s termínem podání přihlášek 15.6.2024

Katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Česká republika) si přeje obsadit jedno místo postdoktoranda na plný úvazek v oboru seismologie se zaměřením na pokročilé modelování zemětřesných pohybů s využitím kinematických a dynamických modelů zdroje. Pozice je k dispozici od 1. srpna 2024 a je na dobu jednoho roku s možností prodloužení až na tři roky. Hrubá měsíční mzda (v závislosti na předchozí započitatelné praxi) od 50 000 Kč. Kromě toho bude možné postupné zvyšování platu za úspěšné přihlášky projektů a získávat významné publikační prémie. Uchazeč se zapojí do seismologického týmu oddělení podílejícího se na řešení projektu OP JAK „Přírodní a antropogenní georizika“, čj. CZ.02.01.01/00/22_008/0004605. Hledáme člověka se solidním seismologickým vzděláním a s bohatými zkušenostmi v oblasti modelování zemětřesných pohybů. Výzkum bude zahrnovat využití nejmodernějších kinematických a dynamických technik dopředného a inverzního modelování seismických pohybů, modelování scénářů zemětřesení, validaci vůči pozorovaným seismogramům pro vybrané jevy a empirickým modelům zemětřesných pohybů, předpovědi seismických pohybů pro scénáře zemětřesení a jejich statistické analýzy. Výsledky budou prezentovány na konferencích a pravidelně publikovány v recenzovaných časopisech. Přihlášku zasílejte spolu s následujícími informacemi: Životopis s podrobnou prezentací odborných a výzkumných aktivit včetně pdf diplomů Seznam všech publikací (recenzovaných i nerecenzovaných), přednášek a výzkumných projektů Specifikaci programovacích a jazykových dovedností Prohlášení popisující dosavadní zkušenosti a plány v oblasti výzkumu, výzkumné zájmy a kariérní cíle včetně důvodu, proč máte o tuto pozici zájem (max. 1 strana) Kontaktní údaje na 2 odborníky, kteří jsou ochotni poskytnout doporučující dopis.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Dobré teoretické znalosti v oblasti: Seismologie velkých zemětřesení Modelování seismických pohybů pomocí 1D a 3D numerických metod Empirické modely zemětřesných pohybů Kinematické a/nebo dynamické modelování zemětřesných trhlin Technické dovednosti: Manipulace se seismickými daty a jejich zpracování (stahování dat z veřejných úložišť, filtrace seismogramů, integrace, atd.) Pokročilé znalosti numerických metod pro simulace šíření vln a dynamických simulací trhlin Zkušenosti s operačním systémem Linux (práce v režimu příkazového řádku) a skriptováním v shellu Další požadavky: Ukončené doktorské studium v oboru souvisejícím se seismologií a zemětřesným inženýrstvím Publikační činnost ve výše uvedených oblastech a mezinárodní orientace a uznání Ochota a schopnost vést vlastní výzkum Zkušenosti se získáváním, řízením a realizací výzkumných projektů Vysoká motivace, schopnost pracovat v týmu, samostatnost

Expertíza

  • Seismologie, modelování zemětřesných pohybů pomocí kinematických a dynamických modelů zdrojů

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • motivační dopis

Kód pracovního místa: 202406-VP2-MFF-KG-039
Zveřejněno: 2024-05-14
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 1 rok
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt