Přehled

V posledních desetiletích byla intenzivně studována možnost využití povrchových úprav betonu. V tomto ohledu se stává v technologii betonu čím dál tím více populárnější ošetřování pomocí roztoků křemičitanů, zejména pokud se jedná o předcházení poškození betonu v souvislosti s jeho vystavením extrémně agresivním prostředím. Cílem práce je vývoj nové generace povrchových úprav na bázi alkalických silikátů, které budou zdokonaleny přídavkem organických přísad. Významný cíl práce představuje rovněž hlubší pochopení mechanismů interakce mezi roztoky křemičitanů s cementovým podkladem, stejně tak i následný přímý dopad na trvanlivost ošetřovaných betonů. Získané znalosti pomohou předpovědět životnost povrchově ošetřených betonů a otevřou příležitost k výrobě více udržitelných stavebních materiálů.

The application of concrete surface treatments has been widely investigated over the past decades. The treatment via silicate-based sealers is becoming increasingly popular in concrete technology especially in preventing deterioration when exposed to extremely aggressive environments. Therefore, this thesis aims to develop a new generation of alkaline silicate sealers improved by appropriate organic admixtures. Moreover, the comprehensive understanding of the sealer interaction mechanisms with the cementitious substrate and its direct impact on durability aspects of treated concrete will also be the significant objectives of this work. The gained knowledge will help to predict the service life of surface treated concrete and open an opportunity to produce more sustainable building materials.

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346