Overview

Student se v rámci této stáže nejprve seznámí se základními principy moderních afinitních optických a piezoelektrických biosenzorů, které zacilují na analýzy reálných, tudíž komplexních biologických vzorků, se zaměřením na oblasti bezpečnosti obyvatel, klinické diagnostiky a bezpečnosti potravin. V rámci této stáže si student osvojí měření metodami surface plasmon resonance (SPR) a quartz crystal microbalance (QCM). Seznámí se i s postupy návrhu a výroby specializovaných mikrofluidních systémů a sestavování senzorických zařízení s využitím moderních metod 3D tisku. Bude se také přímo podílet na vývoji vybraných biosenzorů pro oblasti bezpečnosti obyvatel, klinické diagnostiky a bezpečnosti potravin. Student tak získá ucelený pohled na výzkum a využití biosenzorů, a jedinečný vhled do multidisciplinárního výzkumu vedeného mezinárodním týmem.

Pro stáž nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti, klíčový je zájem a touha se vzdělávat.