Přehled

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je přední vědecko-výzkumné centrum ve střední Evropě s více než 300 výzkumnými pracovníky. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj zejména v oblasti kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, a snažíme se tak najít nové způsoby prevence, diagnostiky a léčby těchto nemocí.

V současnosti hledáme kolegyni/kolegu, která/který posílí výzkumnou skupinu Buněčné a molekulární imunoregulace.

Přidejte se k nám a posuňte svou kariéru o krok dál!

Popis pracovní pozice:

Hledáme motivovaného Ph.D studenta, který bude rozvíjet výzkum v oblasti imunologie sepse, septického šoku a jeho dlouhodobých následků. Vybraný kandidát se stane součástí týmu řešícího několik projektů zabývajících se dynamickými změnami imunitního systému v průběhu septického šoku s cílem identifikovat nové znaky predikující závažnost průběhu i dlouhodobých následků.

Datum předpokládaného nástupu: 1. 3. 2023 nebo dohodou

Jaké vlastnosti, znalosti a dovednosti očekáváme:

 • Magisterské vzdělání v oblasti přírodních nebo medicinských věd
 • Zkušenost s přípravou vzorků krve
 • Zkušenost s prací v imunologické laboratoři, práce s tkáňovými kulturami nebo krevními vzorky
 • Zkušenost se zpracováním vzorků pro průtokovou cytometrii a imunohistochemii výhodou
 • Znalost metod pro detekci proteinů (ELISA, WB) výhodou
 • Znalost molekulárně biologických metod (izolace DNA, RNA, genová exprese) výhodou
 • Ochota učit se novým metodám a kritické analýze výzkumných dat
 • Schopnost samostatně řešit výzkumné otázky, ale i ochotu se učit od zkušenějších v týmu i mimo něj
 • Entusiasmus pro translační výzkum

Nabízíme:

 • Práci v mladém, dynamickém zkušeném týmu v organizaci s mezinárodním pracovním prostředím
 • Skvěle vybavené laboratoře, dobré publikační vyhlídk
 • Přínos k řešení hlavních zdravotních problémů dneška
 • Adekvátní platové podmínky
 • Poloviční pracovní úvazek po dobu studia a Ph.D. stipendium

V případě zájmu si rádi projdeme Váš životopis a motivační dopis, tyto materiály nám zašlete na email karolina.macharackova@fnusa.cz nejpozději do 15. 02. 2023. Těšíme se! V případě dotazů k projektu se obraťte na školitelku marcela.hortova@fnusa.cz Téma je vypsáno https://biology.med.muni.cz/en/phd-program/application-process.

Všechny kandidáty hodnotíme bez ohledu na věk, pohlaví, rodinný stav, sexuální orientaci, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, etnický původ, národnost, státní příslušnost, politický názor či jakýkoli jiný aspekt nevztahující se k výkonu práce.