Přehled

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r.o.

Požadavky na uchazeče:

 • Ph.D. nebo docent se zaměřením na výživu
 • Označení pracovního místa – katedra Wellness a výživy

Popis pracovní náplně pracovního místa

Ph.D./docent zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. Podílí se na tvůrčí činnosti.

Předpokládaná výše úvazku

 • úvazek 1,0 (popř. dle dohody i částečný)

Kvalifikační a další předpoklady

 • minimálně dosažení titulu Ph.D. nebo dokončené habilitační řízení
 • angličtina B2
 • čeština C2

Předpokládaný datum nástupu

 • dle dohody

Mzdové podmínky

 • dle dohody

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti
 • motivační dopis
 • doklady o dosažené kvalifikaci

Termín, způsob, formu a místo pro podání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče zasílejte na svarova@palestra.cz.

VŠTVS Palestra si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče.