Přehled

Cílem práce je prozkoumat problematiku tzv. dříve vyjádřených přání či vůle (DVP) a roli, jakou v otázce jejich respektování hrají filozofické teorie osobní identity. Práce představí koncept DVP a ukáže, jaká je praxe v otázce sepisování i respektování dříve vyjádřených přání v zahraničí i České republice. Poté se práce soustředí na námitky vůči praxi respektování DVP vedené z pozice určitých teorií osobní identity,
podle kterých není respektování DVP závazné v případech, kdy se výkon přání specifikovaných v DVP týká subjektů se silně redukovanými mentálními kapacitami, neboť v takových případech není daný subjekt tatáž osoba jako ta, která DVP vyjádřila. Expozice problému bude vyžadovat mimo jiné analýzu problému esencialismu, legitimitu tzv. přeživších zájmů a numerické a narativní identity.

Osobni_identita_a_drive_vyjadrena_prani_-_Belohrad.docx
Zdroj: https://is.muni.cz/do/med/web_lf_mu/veda_a_vyzkum/doktorske_studium/nabidka_temat/bioetika/Osobni_identita_a_drive_vyjadrena_prani_-_Belohrad.docx.pdf