Přehled

Je možné studovat vliv periodicky proměnného ohřevu Země od Slunce na turbulentní proudění zemské atmosféry a oceánů v laboratoři?  

Náš každodenní život je ovlivňován velkorozměrovým atmosférickým a oceánským turbulentním prouděním, které utváří klima a počasí na Zemi. Tepelné toky v zemské atmosféře jsou poháněny periodickým ohřevem Země v souvislosti s její rotací a planetárním pohybem kolem Slunce. Stážisté se zapojí do unikátního experimentálního výzkumu tepelně generované turbulentní konvekce ve zjednodušeném modelu Rayleighovy-Bénardovy konvekce s periodickou modulací okrajových teplotních podmínek. Na základě fyzikální podobnosti využijí k tomuto studiu kryogenní hélium (5 K). Jeho výjimečné vlastnosti umožňují modelovat turbulentní konvekci odpovídající rozměrům značných částí atmosféry anebo oceánů ve zmenšeném měřítku v laboratoři. Stáž je vhodná zejména pro studenty fyzikálních a fyzikálně-technických oborů a lze na ni navázat bakalářskou či diplomovou prací.

Skupina Kryogeniky a supravodivosti, oddělení Magnetické rezonance a kryogeniky.