Přehled

Vojenský zdravotní ústav je odborným zařízením ve struktuře Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky. Jedná se o specializované zařízení s celoarmádní působností, které plní úkoly ozbrojených sil spojené s hygienickým zabezpečením, biologickou ochranou a v neposlední řadě též v oblasti výzkumu a vývoje. Kromě pražských laboratoří je jedním z přímo podřízených pracovišť i Odbor biologické ochrany – Těchonín, speciální infekční nemocnice. Do nově vznikající skupiny při Vojenském zdravotním ústavu přijmeme do služebního poměru pracovníka vědy a výzkumu. Nabízíme možnost zařazení v kategorii technik/laborant/labmanager zajišťující podpůrnou činnost pro výzkum a vývoj, resp. vědecký pracovník/postdoktorand.

Požadujeme

 • Ukončené bakalářské/magisterské/doktorské studium v oboru biochemie, buněčná biologie, virologie, imunologie, mikrobiologie, infekční biologie, parazitologie či souvisejících oborech
 • Cit a schopnosti pro samostatné experimentální rozpracování dané problematiky
 • Výhodou je praktická zkušenost s konfokální mikroskopií, elektronovou mikroskopií, průtokovou cytometrií, molekulární biologií či bioinformatikou
 • Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1
 • Vysoká míra kreativity a invence při plnění služebních úkolů
 • Ochotu nárazově provádět experimentální činnost v dislokovaných laboratořích mimo Prahu
 • Týmovost, spolehlivost a schopnost systematické práce
 • Trestní bezúhonnost a předpoklady pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání

Pracovní náplň

 • Výzkumná činnost v oblastech infekční, buněčné a molekulární biologie se zaměřením na infekční onemocnění, jejich patogenezi a antiinfektiva
 • Studium patogeneze bakteriálních a virových infekcí
 • Zavádění nových technik a experimentálních metod
 • Studium antimikrobiální účinnosti biomateriálů připravených spolupracujícími pracovišti
 • Vývoj metod detekce původců infekčních onemocnění

Místem výkonu služby je Vojenský zdravotní ústav (areál Ústřední vojenské nemocnice v Praze), resp. v případě zájmu laboratoře Odboru biologické ochrany – Těchonín. Kontakt pro další informace, resp. zasílání CV včetně seznamu případných publikací: trousilj@army.cz.