Přehled

Výběrové řízení na pozici odborného pracovníka na Psychologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České Republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení

 • na poziciOdborný pracovník na Psychologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze, v pracovním úvazku 0,5–1,0 od 1. 11. 2021 minimálně do konce roku 2022, s možností prodloužení

Hledáme studenty či absolventy alespoň bakalářského stupně studia v oboru psychologie, lingvistiky, medicíny nebo příbuzných oborů se zájmem o vědu a výzkum ke spolupráci na projektu financovaným TAČR. Projekt vyvíjí diagnostický nástroj (rodičovské dotazníky) ke zhodnocení vývoje komunikace u kojenců a batolat.  Do týmu hledáme asistenta výzkumu (na úvazek 0,5–1, po dohodě), jehož hlavní naplní práce bude aktivně vyhledávat a oslovovat participující rodiny (cca 2000 participujících rodin za rok) a testování jazykového vývoje u dětí v naší laboratoři pomocí behaviorálních metod (v metodologii asistenta zaučíme). Předpokládaný nástup je listopad 2021.

Požadavky:

 • Běžící nebo absolvované studium v oboru lingvistiky, psychologie, medicíny, či příbuzných oborů.
 • Znalost SW nástrojů pro práci s tabulkami.
 • Zájem o vědeckou činnost.
 • Velmi dobré komunikační schopnosti.
 • Znalost psané angličtiny a statistického zpracování dat je výhodou.

Nabízíme:

 • Úvazek 0,5 až 1,0 na grantovém projektu TAČR do konce roku 2022, s potenciálem prodloužení.
 • Práci v dynamickém vědeckém týmu na etablované vědecké instituci.
 • Možnost zapojení do dalších projektových žádostí a navazujících projektů.
 • Možnost aplikace vědeckých poznatků do praxe.
 • Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru.

Dokumenty požadované k žádosti:

 • Strukturovaný životopis, s charakterizací případné dosavadní zkušenosti s výzkumem, včetně odkazů na své publikace (včetně bakalářské, případně magisterské a disertační práce).
 • Motivační dopis (rozsah 1,5 až 2 strany), specifikující motivaci k nabízené pozici.

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě na adresu paillereau@praha.psu.cas.cz (Dr. Nikola Paillereau, http://www.psu.cas.cz/cs/lide/cv/paillereau/)

Podrobnější informace tamtéž.

Uzávěrka přihlášek: 25. 10. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.