Přehled

Pracovní pozice vznikla za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu LERCO s reg. číslem CZ.10.03.01/00/22_003/0000003, prostřednictvím Operačního programu spravedlivá transformace

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Odborný pracovník (Junior/postdoc) projektu LERCO

Systemizované místo: výzkumník I

Počet míst: 2 místa, každé s pracovním úvazkem 10%

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oblasti buněčné biologie;
 • Ph.D. student nebo Ph.D. titul v oboru buněčné biologie;
 • zkušenosti s prací s buněčnými a tkáňovými kulturami;
 • zkušenosti s prací s in vivo modelovými organismy;
 • schopnost komunikovat v angličtině (slovem i písmem);
 • týmová práce, ochota spolupracovat s jednotlivými členy týmu, sdílet svoje zkušenosti a podporovat studenty v jejich profesním rozvoji.

Popis pracovní náplně pracovního místa:

 • podíl na řešení projektu LERCO CZ.10.03.01/00/22_003/0000003, VP7;
 • výzkumný pracovník se zaměřením na spinocelulární karcinom dutiny ústní;
 • plánování a příprava projektů;
 • práce v laboratoři se zaměřením na kultivace buněk a tkáňových kultur a molekulárně-biologické analýzy;
 • zpracování biologického materiálu – příprava tkáňových řezů (FFPE, Kryořezy), práce s buněčnými kulturami a příprava tkáňových kultur z modelových organismů (ex vivo kultivace);
 • podpora pregraduálních a postgraduálních studentů;
 • prezentace výsledků práce prostřednictvím publikací v renomovaných vědeckých časopisech a na národních a mezinárodních konferencích;
 • podpora rozvoje spolupráce s dalšími vědeckými institucemi v ČR i mimo ČR

Dále nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 6 týdnů dovolené za kalendářní rok (poměrově dle výše úvazku);
 • příležitostná možnost výkonu práce z domova;
 • využívání univerzitní knihovny zdarma.

Jazyk, ve kterém proběhne výběrové řízení:

 • český, anglický

Pracovní úvazek:

 • na dobu určitou po dobu realizace projektu LERCO, VP 7, maximálně do roku 2027.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • červenec 2024 nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení zde);
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kopie dokladů o vzdělání.

Datum a způsob doručení žádosti:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu: PersonalniLF@osu.cz nejpozději do 5. června 2024.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením materiálů dodaných uchazeči výběrovou komisí. Do druhého kola výběrového řízení budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.