Přehled

Pracovní pozice vznikla za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu LERCO s reg. číslem CZ.10.03.01/00/22_003/0000003, prostřednictvím Operačního programu spravedlivá transformace.

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

Odborný pracovník / ICT Specialista se zaměřením na návrh, vývoj a testování HW a SW aplikací

Typ systemizovaného místa:

 • Specialista I

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • září 2024 nebo dle dohody.

Předpokládaný pracovní úvazek:

 • 3 pracovní místa v předpokládaném prac. úv. – 1 x 60%, 1 x 40%,  1 x 30%;
 • doba určitá, po dobu realizace projektu LERCO (max. do 31. 12. 2027).

Kvalifikační a další předpoklady:

 • ukončené VŠ vzdělání min. I. stupně v oboru elektrotechniky, mechanického inženýrství, informatiky nebo v příbuzném oboru;
 • Ing. nebo Ph.D. titul nebo ekvivalent v oblasti relevantní pro výzkumný záměr výhodou;
 • minimálně 3 roky zkušeností v oblasti hardwarového a/nebo softwarového vývoje;
 • schopnost práce se SW Matlab/Python/Eagle na vysoké úrovni nebo zkušenosti v oblasti hodnocení biologického materiálu pro zdravotnické prostředky;
 • znalosti technických standardů a regulací pro zdravotnické prostředky IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ISO 10993, ISO 14971, MDR 2017/745;
 • schopnost samostatné práce i práce v týmu;
 • výborné analytické myšlení a přístup orientovaný na řešení problémů;
  schopnost komunikovat v českém a anglickém jazyce.

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Popis pracovní náplně pracovního místa:

 • podíl se na řešení projektu LERCO CZ.10.03.01/00/22_003/0000003, v rámci výzkumného programu VP 5 v podprogramu VR Vitalis;
 • zodpovědnost za návrh a vývoj HW a/nebo SW částí a jejich programového vybavení;
 • spolupráce na přípravě testovacích sad dat pro učící algoritmy machine learning;
 • spolupráce na tvorbě testovacích scénářů a strategií pro legislativní požadavky na zdravotnické prostředky;
 • spolupráce na návrhu a implementaci automatizovaných testovacích procesů;
 • spolupráce na testování systému v laboratorních podmínkách;
 • návrh a testování prototypů a hlavních výstupů výzkumného záměru, tvorba a realizace testovací dokumentace a strategie;
 • zodpovědnost za tvorbu technické dokumentace, testovací dokumentace a realizaci testování v reálných podmínkách.

Nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 6 týdnů dovolené za kalendářní rok;
 • 5 dnů volna k léčení (při prac. úvazku 0,5 a vyšší);
 • příležitostná možnost výkonu práce z domova;
 • využívání univerzitní knihovny zdarma.

Požadované dokumenty:

Datum a způsob doručení žádosti:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu: PersonalniLF@osu.cz nejpozději do 7. srpna 2024.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením materiálů dodaných uchazeči výběrovou komisí. Do druhého kola výběrového řízení budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.