Přehled

Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic na Ústavu ekonomiky a managementu:

Odborný/ná asistent/ka nebo asistent/ka (lektor/ka) pro výuku předmětů: Management a marketing veřejných i soukromých subjektů, Procesní řízení, Interkulturní komunikace, Finance a ekonomická statistika – 837

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání v ekonomickém/humanitním/technickém oboru, vysokoškolská pedagogická praxe a publikační činnost v oboru, odborná a vědecko-výzkumná činnost v oboru, zkušenost s řešením projektů, schopnost vést výuku v anglickém jazyce výhodou, bezúhonnost.

Výše úvazku: dohodou

Předpokládaný nástup: 9/2020

Přihlášky:
Přihlášky (formou průvodního dopisu) společně se strukturovaným životopisem, s přehledem dosavadní pedagogické, odborné a publikační činnosti, s úředně ověřenými kopiemi dokladů o vzdělání a o nabytí akademických titulů a výpisem z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) doručte nejpozději do 22. 6. 2020 na adresu VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6.

Každá přihláška musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely tohoto VŘ, a to v souladu s GRPR.

Zdroj: https://www.vscht.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni/vyberova-rizeni