Přehled

Děkanka Filozofické fakulty UHK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na pozici odborný asistent se zaměřením na obecné dějiny středověku (s titulem Ph.D.)

Pracovní poměr na dobu určitou v délce 1 rok s možností dalšího prodloužení.

Výše úvazku 1,0.

Nástup od 1. února 2020

Kvalifikační požadavky:

  • ukončené Ph.D. vzdělání v oboru historie
  • publikační a výzkumná činnost v oblasti dějin raného, případně vrcholného středověku (publikace v anglickém nebo jiném cizím jazyce výhodou)
  • zahraniční zkušenosti (odborné stáže, studijní pobyty, konference apod.)
  • zkušenosti s pedagogickým působením na VŠ
  • schopnost vyučovat v anglickém jazyce

Bližší informace: doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.

Profesní životopis, kopie dokladů o VŠ vzdělání v oboru a přehled dosavadní pedagogické, publikační a vědecké činnosti zasílejte e-mailem na sekretariát děkanky: monika.zemankova@uhk.cz nebo písemně na adresu: Univerzita Hradec Králové, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, do 30. září 2019.

 

Zdroj: https://www.uhk.cz/cs/univerzita-hradec-kralove/uhk/uredni-deska/verejne-informace/personalni-vyberova-rizeni-a-souteze/odborny-asistent-se-zamerenim-na-obecne-dejiny-stredoveku-ff-uhk