Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity
vypisuje výběrové řízení č. j. OU-51180/25-2023 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

1 místo akademického pracovníka – odborného asistenta se zaměřením na anglický jazyk a didaktiku anglického jazyka na 100% pracovní úvazek na katedře anglistiky a amerikanistiky

Co od Vás očekáváme:

 • vědecká hodnost Ph.D. v oboru anglistika nebo získání hodnosti Ph.D. před uzavřením pracovního poměru;
 • výzkumné a pedagogické zaměření na anglický jazyk a didaktiku;
 • publikační činnost za posledních 5 let v oblasti anglické jazykovědy;
 • potenciál k dalšímu akademickému růstu;
 • zkušenosti s řešením grantových projektů výhodou;
 • proaktivní přístup, systematičnost a samostatnost
 • výborné komunikační a organizační schopnosti;
 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Proč k nám? Kromě příjemného pracovního prostředí nabízíme:

 • práci v dynamickém, motivovaném a kreativním kolektivu;
 • vysokou míru samostatnosti např. při realizaci a inovaci studijních předmětů i programů
 • podmínky pro další graduační růst;
 • možnost zapojení do grantové činnosti;
 • možnost dalšího osobního i profesního rozvoje prostřednictvím celé řady kurzů vedoucích ke zvyšování kompetencí;
 • možnost mezinárodní spolupráce;
 • možnost osobního ohodnocení;
 • 8 týdnů dovolené za kalendářní rok;
 • 5 dnů placeného volna k léčení (po zkušební době);
 • stravenky v hodnotě 160 Kč/den (příspěvek zaměstnavatele 88 Kč, podíl zaměstnance 72 Kč);
 • plný pracovní úvazek s pružnou pracovní dobou – možnost částečně pracovat z domova;
 • vstřícnou politiku a kulturu organizace.

Kdy vás mezi námi přivítáme?

 • září 2023, nebo dle dohody.

Zaujala vás naše nabídka? Zašlete níže uvedené dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 13. června 2023 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: PersonalniFF@osu.cz

Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce/anglickém jazyce.

Kontakt:

Ostravská univerzita
Personální oddělení FF OU
Ing. Alena Cibulcová
Reální 5
701 03  Ostrava

e-mail: PersonalniFF@osu.cz