Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-30357/25-2019 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

  • 1 místo akademického pracovníka – odborného asistenta s vědeckou hodností, případně odborného asistenta bez vědecké hodnosti pro obor Anglický jazyk na 100% pracovní úvazek na katedře anglistiky a amerikanistiky

Požadavky:

  • magisterské VŠ vzdělání v oboru Anglický jazyk;
  • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru anglistika (zaměření na současný anglický jazyk) nebo doktorské studium s plánovaným zakončením v akademickém roce 2019/2020;
  • výzkumné a pedagogické zaměření na současný anglický jazyk;
  • publikační činnost za posledních 5 let v oblasti anglické lingvistiky;
  • potenciál k dalšímu akademickému růstu (v případě odborného asistent s vědeckou hodností perspektiva habilitace);
  • zkušenost s řešením grantových projektů výhodou;
  • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
  • morální a občanská bezúhonnost.

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=1230

Zdroj: https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=1230