Přehled

Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení č.j. OU-7170/20-2024 na obsazení pracovního místa:

 • Odborný asistent / odborná asistentka v oboru právo na Katedře sociální práce, akademický pracovník / pracovnice

Typ systemizovaného místa:

 • odborný asistent / odborná asistentka

Předpokládaný nástup:

 • 2. září 2024

Pracovní úvazek:

 • 50-100 % (dle dohody)

Pracovní smlouva:

 • doba určitá

Kvalifikační požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru právo;
 • akademický titul Ph.D. v oboru právo;
 • aktivní výzkumná a publikační činnost v oboru, zaměření na sociální a zdravotně-sociální témata výhodou;
 • znalost AJ na úrovni B2;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • samostatnost, schopnost práce v týmu.

Popis činností:

 • garantování a výuka předmětů práva v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech;
 • sociální práce a zdravotně-sociální péče;
 • vedení a oponování vysokoškolských kvalifikačních prací;
 • členství v komisích státních závěrečných zkoušek bakalářských a navazujících magisterských studijních programech;
 • vedení a participace na výzkumných projektech;
 • publikační činnost v oboru;
 • podíl na mezinárodní spolupráci;
 • podíl na organizačním zabezpečení výzkumné činnosti, pedagogické činnosti a chodu pracoviště.

Mzdové podmínky:

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené
 • možnost práce z domova
 • 5 dnů volna k léčení

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení na www.osu.cz);
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;
 • ·přehled publikační činnosti za posledních 5 let (v případě publikace).

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomností uchazečů/uchazeček posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče/uchazečky a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče/uchazečky. Děkanka FSS rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Přihlášky s požadovanými dokumenty zasílejte na níže uvedenou adresu do 2. 3. 2024 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita

Alena Kwintová

Mlýnská 5

702 00, Ostrava