Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení, č. j. OU-85636/25-2024, na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

1 místo akademického pracovníka – odborný asistent / odborná asistentka se zaměřením na španělskou filologii a didaktiku španělského jazyka v rámci projektu Implementace reformy učitelské přípravy na OU: kompetenční vzdělávání založené na praxi, výzkumu, internacionalizaci a spolupráci s klinickou školou, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_019/0008272

Datum nástupu:

·         1. 9. 2024, nebo dle dohody.

Předpokládaný úvazek:

·         100 % na dobu určitou 2 roky.

Jazyk výběrového řízení:

·         angličtina.

Mzdové podmínky:

·         dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Náplň práce:

·         podílí se na realizaci výzkumu zaměřeného na didaktiku svého oboru;

·         aktivně publikuje v didaktice svého oboru;

·         aktivně se účastní zahraničních a tuzemských konferencí;

·         podílí se na výuce didakticky zaměřených předmětů;

·         participuje na dílčích úkolech spojených s přípravou reformy pregraduálního vzdělávání;

·         připravuje a podává vědecko-výzkumné granty v oblasti výuky španělštiny jako cizího jazyka.

Požadavky:

·         vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru španělská filologie nebo didaktika (ELE) španělský jazyk;

·         EU research level: R2 – Recognized;

·         výzkumné a pedagogické zaměření na španělský jazyk a didaktiku;

·         odpovídající publikační aktivita (minimálně 2 výstupy WoS/Scopus/ERIH/Monography v posledních třech letech ve výše uvedeném oboru);

·         zkušenosti s řešením grantových projektů výhodou;

·         znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;

·         proaktivní přístup, systematičnost a samostatnost;

·         výborné komunikační a organizační schopnosti;

·         minimálně 2 roky působení mimo území ČR jako akademický pracovník na VŠ na minimální úvazek 50 %, nebo 2 roky studentem Ph.D. (či obdobné formy – ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) na zahraniční VŠ.

Nabízíme:

·         8 týdnů dovolené za kalendářní rok;

·         5 dní volna k léčení;

·         možnost příležitostné práce z domova;

·         stravenky v hodnotě 115,-Kč/den;

·         příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;

·         podporu sportovních aktivit prostřednictvím zaměstnaneckého programu MultiSport;

·         možnost využívat zdarma služby univerzitní knihovny;

·         zvýhodněné ceny mobilních tarifů v rámci zaměstnaneckého benefitního programu;

·         jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy;

·         firemní školku Elánek.

Zaujala vás naše nabídka?

Nejpozději do 7. 8. 2024 (včetně) nám v elektronické podobě na adresu PersonalniFF@osu.cz zašlete tyto dokumenty:

·         podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení na zde);

·         motivační dopis;

·         profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;

·         kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;

·         přehled publikační činnosti.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů.

Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Vyhlašovatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení prodloužit, přerušit, zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Pracovní pozice vznikla za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu Implementace reformy učitelské přípravy na OU: kompetenční vzdělávání založené na praxi, výzkumu, internacionalizaci a spolupráci s klinickou školou, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_019/0008272.