Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení, č. j. OU-87575/25-2024, na obsazení následujícího akademického pracovního místa:

odborný asistent / odborná asistentka se zaměřením na současný český jazyk (normativní gramatika – fonetika a fonologie, morfologie, syntax, psaní textů) na katedře českého jazyka

Datum nástupu:

 • 23. 9. 2024, nebo dle dohody.

Předpokládaný úvazek:

 • 50 %, nebo dle dohody.

Jazyk výběrového řízení:

 • čeština.

Mzdové podmínky:

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Náplň práce:

 • zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů;
 • podílí na zajišťování doktorských studijních programů (v případě schválení vědeckou radou fakulty);
 • vede výuku synchronních disciplín (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, psaní textů);
 • aktivně se podílí na tvůrčí činnosti – zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činností v recenzovaných časopisech, účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, prezentací výsledků tvůrčí činnosti;
 • participuje na třetí roli univerzity – zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Požadavky:

 • magisterské VŠ vzdělání v oboru český jazyk a literatura, bohemistika, čeština pro cizince nebo slavistika se zaměřením na češtinu;
 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D.) v oboru český jazyk; v případě probíhajícího doktorského studia je podmínkou jeho dokončení do 31. 8. 2024;
 • EU research level: R2 – Recognized;
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
 • odpovídající publikační aktivita (minimálně 2 výstupy WoS/Scopus/ERIH/Monography v posledních třech letech ve výše uvedeném oboru);
 • schopnost publikovat v cizím jazyce;
 • zkušenosti s řešením grantových projektů výhodou;
 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • proaktivní přístup, systematičnost a samostatnost;
 • výborné komunikační a organizační schopnosti;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené za kalendářní rok (v případě 100 % pracovního úvazku);
 • 5 dní volna k léčení (po zkušební době a při úvazku 50 % a více);
 • možnost příležitostné práce z domova;
 • stravenky v hodnotě 115,-Kč/den (v případě pracovního úvazku 70 % a více);
 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy;
 • podporu sportovních aktivit prostřednictvím zaměstnaneckého programu MultiSport;
 • možnost využívat zdarma služby univerzitní knihovny;
 • zvýhodněné ceny mobilních tarifů v rámci zaměstnaneckého benefitního programu;
 • firemní školku Elánek.

Zaujala vás naše nabídka?

Nejpozději do 7. 8. 2024 (včetně) nám v elektronické podobě na adresu PersonalniFF@osu.cz zašlete tyto dokumenty:

 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení (ke stažení zde);
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • přehled publikační činnosti, konferencí, grantových aktivit.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů.

Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Vyhlašovatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení prodloužit, přerušit, zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.