Přehled

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje pro Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen IMS) výběrové řízení na obsazení pracovního místa (W/M+) odborného asistenta / odborné asistentky (s Ph.D.) se zaměřením na evropská studia (ekonomická integrace, hospodářská politika EU a instituce EU).

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání na úrovni Ph.D.
 • znalost anglického jazyka na úrovni minimálně C1
 • odborné zaměření na ekonomickou integraci, hospodářskou politiku EU, instituce EU a kvalitativní metody v sociálních vědách
 • zkušenosti se zapojením do mezinárodních výzkumných projektů (např. Horizon)
 • zkušenost se zahraničními publikacemi v oboru

Nabízíme:

 • úvazek 1,0
 • pracovní smlouvu na 24 měsíců s nástupem 1. 9. 2022 (s možností prodloužení při zachování projektového financování)
 • měsíční mzdu 31.400 Kč (hrubého)
 • systém výkonových odměn za publikační činnost a možnost zapojení do dalších projektů
 • zapojení do vědecké práce IMS včetně účasti ve výzkumné skupině
 • možnost podávat národní i mezinárodní projekty s finančním ohodnocením nad rámec základní mzdy
 • Fakulta sociálních věd UK dbá na to, aby práce u ní umožnila všem svým zaměstnancům a zaměstnankyním sladit pracovní a rodinný život. IMS podporuje diverzitu a rovné příležitosti na pracovišti v souladu s Plánem rovných příležitostí Univerzity Karlovy. Dále zaručuje kromě rovného odměňování, také flexibilní pracovní dobu.
 • další benefity (možnost jednorázového příspěvku ze sociálního fondu pro osoby prchající před konfliktem na Ukrajině, stravenky vyšší hodnoty, příspěvek na školku, příspěvek na roční kupón pražské MHD, příspěvek na penzijní a/nebo životní připojištění, stravenky vyšší hodnoty a další)

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • životopis vč. kompletního přehledu publikační činnosti
 • přehled stávající výukové činnosti
 • informace o účasti na projektové činnosti (se specifikací role v rámci projektu)
 • potvrzení o jazykových znalostech (certifikát, absolvované vzdělávací kurzy v daném jazyce nebo čestné prohlášení)

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 13. 7. 2022 na emailovou adresu: kariera@fsv.cuni.cz nebo na adresu Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Angelika Hájková, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, a to v obou případech s označením „Akademický pracovník pro IMS – ZES“.

Reakcí na tento inzerát na obsazení pozice dáváte souhlas k tomu, aby Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, se sídlem Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, PSČ 110 01, zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zprostředkování práce. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.