Přehled

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka

Odborný asistent / Odborná asistentka pro Ústav chovu a šlechtění zvířat, úvazek 1,0

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • výuka a rozvoj předmětů garantovaných Ústavem chovu a šlechtění zvířat se zaměřením na šlechtění zvířat, trh a evidence zvířat, produkční systémy zvířat
 • zapojení do výzkumné činnosti ústavu
 • podávání, řešení výzkumných projektů
 • publikování ve vědeckých časopisech především s impakt faktorem

Co od Vás očekáváme?

 • vysokoškolské vzdělání v oboru Zootechnika, doktorské studium v oboru Speciální zootechnika
 • min. 10 let provozní praxe v podniku zaměřeném na transport a obchodování se zvířaty, případně pracující na pozici hlavního zootechnika v zemědělském podniku, šlechtitele v plemenářské organizaci, chovatelském svazu
 • aktivní znalost angličtiny (schopnost výuky a publikování)
 • zkušenosti s publikováním ve vědeckých časopisech s impakt faktorem
 • získané Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle § 15 odst. 3 zákona č. 249/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • absolvování kurzu pro přepravce zvířat a jejich doprovod, transport nad 8 hodin je výhodou

Co Vám můžeme nabídnout?

 • po zvládnutí kritérií pro habilitační a profesorská řízení možnost dalšího odborného růstu
 • práci v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award, udělované Evropskou komisí
 • 8 týdnů dovolené
 • zvýhodněnou MultiSport kartu
 • příspěvek na stravu (Ticket Restaurant Card/menza)
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní pojištění po 3 letech trvání pracovního poměru

Pokračování na zdrojové stránce: https://orlz.mendelu.cz/article/odborny-asistent

Zdroj: https://orlz.mendelu.cz/article/odborny-asistent