Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního nebo funkčního místa s termínem podání přihlášek 15.9.2024

Pozice zahrnuje výuku, vedení studentů, vědeckou práci v oboru i řešení vlastních grantových projektů.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru, odborná praxe v tomto oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, publikační aktivita v oboru v relevantních a kvalitních periodikách a zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Schopnost výuky v českém jazyce výhodou. Neformální dotazy adresujte vedoucímu Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky (kopa@karlin.mff.cuni.cz).

Expertíza

  • Matematická statistika

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • motivační dopis
  • dva doporučující dopisy
  • přehled pedagogické činnosti

Kód pracovního místa: 202409-AP2-MFF-KPMS-046
Zveřejněno: 2024-06-24
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 roky
Mzdová třída: AP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt