Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 18.9.2023

Pozice zahrnuje výuku, vedení studentů, vědeckou práci v oboru i řešení vlastních grantových projektů.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru, odborná praxe v tomto oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, publikační aktivita v oboru v relevantních a kvalitních periodikách a zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Schopnost výuky v českém jazyce výhodou. Neformální dotazy adresujte vedoucímu Katedry numerické matematiky (mirektuma@karlin.mff.cuni.cz).

Expertíza

  • Numerická analýza a výpočtová matematika

Požadované dokumenty

  • dva doporučující dopisy
  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • doklad o udělení titulu Ph.D.
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe
  • motivační dopis
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru

Zveřejněno: 2023-06-26
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 ANN
Mzdová třída: AP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne
Očekávaný konec smlouvy:

Kontakty