Přehled

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

odborný asistent/odborná asistentka

 

Pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

Pracovní poměr: akademická pracovní pozice na dobu určitou

Výše pracovního úvazku:1 FTE (plný úvazek na 40 hodin týdně)

Předpokládaný termín nástupu: 01.09.2020

Počet otevřených pozic: 1                                                               Mzda: k jednání

Uzávěrka přihlášek: 24.07.2020

 

O pracovišti

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 9 fakultami, více než 5000 zaměstnanci a 30 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým výzkumným spektrem výzkumných oblastí se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Přírodovědecká fakulta MU, hrdý nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

Výzkum na Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU zahrnuje experimentální a teoretické studium fyziky plazmatu, nanotechnologií, depozice tenkých vrstev a povrchových úprav. Ústav je zodpovědný za značnou část fyzikálních studijních programů, zejména za výuku v rámci studijního programu Fyzika a Fyzika – Nanotechnologie.

 

Popis nabízené pozice

  • Výuka fyzikálních praktik a specializovaných kurzů z oblasti fyziky plazmatu
  • Vedení cvičení k povinným kurzům fyziky
  • Vedení závěrečných prací
  • Výzkumná práce v oblasti fyziky plazmatu se zaměřením na studium depozičního procesu růstu tenkých vrstev

Požadujeme

  • PhD z fyziky, ideálně se specializací na fyziku plazmatu nebo fyziku tenkých vrstev
  • Pedagogická praxe: alespoň 3 roky; předpokládá se zapojení do výuky fyzikálních praktik a specializovaných kurzů z oblasti fyziky plazmatu a vedení závěrečných prací.
  • Dobrá znalost anglického jazyka (slovem i písmem).
  • Publikační činnost a citační ohlas, minimálně 15 článků v časopisech evidovaných v databázi Web of Science.
  • Expertíza v oblasti fyziky plazmatu se zaměřením na studium depozičního procesu pro růst tenkých vrstev
  • Absolovování dlouhodobých zahraničních PhD pobytů nebo jiné zkušenosti s výzkumem v mezinárodních týmech

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/56413

Zdroj: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/56413