Přehled

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
přijme zaměstnance na nově vytvořenou pracovní pozici

Odborný asistent – Katedra informatiky

Co u nás budete dělat

➢ Podílet se na výuce odborných předmětů na Katedře informatiky (KI), především předmětů z
oblasti operačních systémů, praktika a týdenní kurzy administrace operačních systémů se
zaměřením na Linux;
➢ Podílet se na přípravě akreditačních materiálů;
➢ Přípravovat a garantovat vlastní předmět zapadajících do koncepce a zaměření studijních
programů bakalářského a navazujícího magisterského stupně garantovaných KI;
➢ Vést a oponovat studentské kvalifikační práce;
➢ Účastnit se státních závěrečných zkoušek a obhajob kvalifikačních prací bakalářského a
magisterského stupně (po schválení vědeckou radou fakulty);
➢ Provádět vlastní vědecko-výzkumnou činnost kopírující odborné zaměření oddělení robotiky a
embedded systémů či 3D modelování a aditivní výroby;
➢ Podílet se na výstupech vědecko-výzkumné činnosti KI a to především oddělení robotiky a
embedded systémů;
➢ Účastnit se národních a mezinárodních grantových a projektových aktivit KI včetně jejich
přípravy.
➢ Podílet se na propagačních aktivitách KI a fakulty (noc vědců, den otevřených dvěří apod.).

Rádi se potkáme s člověkem, který:

➢ Má dokončené doktorské (Ph.D.) studium na vysoké škole technického či přírodovědného
směru, ideálně s orientaci v některém z oborů: informatika, kybernetika, elektrotechnika,
aplikované vědy apod.;
➢ Prokáže minimální praxi 2 roky v oboru, působení ve vědecko-výzkumných projektech
výhodou ;
➢ Ovládá alespoň jeden programovací jazyk (ideálně Python), má zkušenosti s implementací
vlastních algoritmů a knihoven;
➢ Prokáže znalost operačních a informačních systémů;
➢ Ovládá AJ slovem a písmem minimálně na úrovni B2
➢ Má skvělé komunikační dovednosti a nebojí se projevu před posluchači
➢ Je časově flexibilní a ochotny cestovat, jak po ČR tak do zahraničí.
➢ Je samostatný, má proaktivní přístup a je ochoten se dále vzdělávat.

Na co se u nás můžete těšit:

✓ garance evropských standardů daných Evropskou chartou pro výzkumníky,
https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/charter-code-researchers
✓ tvůrčí svoboda, podpora profesního a osobního rozvoje
✓ 100% pracovní úvazek, smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
✓ flexibilní pracovní doba 8 týdnů dovolené, výkonnostní odměny dle karierního řádu fakulty.
✓ příspěvek na stravování, zvýhodněné mobilní tarify a bankovní služby, Microsoft Office
zdarma do soukromých zařízení, možnost využití univerzitní školky
✓ jazykové a zaměstnanecké kurzy
✓ Startovací ubytování při relokaci z jiného regionu
✓ V případě velmi kvalitních výsledků předchozí publikační činnosti či výsledků aplikovaného
výzkumu možnost nástupního bonusu.

Písemné přihlášky (životopis a motivační dopis) posílejte elektronicky na jobs@prf.jcu.cz do
30. 6. 2023.

Více informací o katedře na https://www.prf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedrainformatiky .