Přehled

Odborný asistent / docent – School of Education, Prague City University

Děkan pedagogické fakulty (School of Education) Prague City University vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na pozici odborného asistenta/odborné asistentky nebo docenta/docentky didaktiky cizích jazyků/angličtiny.

Náplň práce:

 • výuka v bakalářském a magisterském studiu ve studijním programu Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk s češtinou jako vyučovacím jazykem, resp. English as a Foreign Language s angličtinou jako vyučovacím jazykem.
 • významný podíl na organizaci studijního programu a fakultních projektech včetně garantování předmětů profilujícího základu studijního programu,
 • tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné činnosti do pedagogické činnosti studijního oboru,
 • vlastní vědecká činnost v oboru,
 • působení ve zkušebních komisích, vedení závěrečných prací studentů a jejich oponování.

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání s akademickou hodností Ph.D. nebo habilitace v případě docenta/docentky,
 • samostatná odborná a tvůrčí publikační činnost,
 • aktivní znalost angličtiny slovem i písmem a schopnost přednášet v angličtině.

Nabízíme:

 • pracovní úvazek ve výši 1,0 (tj. 40 hod/týden)
 • předpokládaný nástup: nejpozději 1. 9. 2023
 • adekvátní finanční ohodnocení

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • akademický životopis
 • přehled publikační činnosti
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis představující zapojení uchazeče do výuky a tvůrčí činnosti pracoviště

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 24. 3. 2023 na emailovou adresu jobs@praguecityuniversity.cz s označením „Odborný asistent/docent SoE“.

 

 

Reakcí na tento inzerát dáváte souhlas k tomu, aby School of Education, Prague City Vysoká Škola s.r.o. se sídlem Kolbenova 923/34a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zprostředkování práce. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.