Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení, j. č. OU-52481/25-2024, na obsazení akademického pracovního místa:

 • Odborný/á asistent/ka se zaměřením na ruský jazyk na katedře slavistiky

Kdy vás u nás přivítáme?

 • 1. 10. 2024 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek:

 • 25 %;
 • v rámci interních pravidel OU je pracovní poměr uzavřen na dobu určitou – v případě oboustranné spokojenosti se pracovní poměr prodlužuje.

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Mzdové podmínky:

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Náplň práce:

Odborný asistent:

 • zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů;
 • v případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů;
 • aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, prezentací výsledků tvůrčí činnosti)
 • podílí se na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Kvalifikační a jiné předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně v oboru ruské filologie;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání III. stupně v oboru ruské filologie nebo v oboru slovanské filologie se zaměřením na ruštinu;
 • předpoklady pro pedagogickou činnost v daném oboru;
 • odpovídající vědecká a publikační činnosti v oboru;
 • zkušenosti se zapojením do grantových a vědeckovýzkumných projektů;
 • zkušenosti s překladem odborných textů a simultánním/konsekutivním tlumočením výhodou;
 • mezinárodní výzkumný profil: „R2 – Recognized“;
 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • znalost českého jazyka, min. na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • výborné komunikační dovednosti;
 • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co nabízíme?

 • 8 týdnů dovolené za kalendářní rok;
 • možnost příležitostné práce z domova;
 • možnost dalšího osobního i profesního rozvoje prostřednictvím celé řady kurzů vedoucích ke zvyšování kompetencí;
 • možnost využití služeb univerzitní knihovny zdarma;
 • podporu sportovních aktivit prostřednictvím zaměstnaneckého programu MultiSport;
 • firemní školku Elánek;
 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele
 • a mnoho dalšího…

Požadované dokumenty (v českém jazyce):

 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • přehled publikační činnosti;
 • motivační dopis;
 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení (ke stažení zde);
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání II. a III stupně.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby nejpozději do 13. 6. 2024 (včetně) zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: PersonalniFF@osu.cz.

 

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Vyhlašovatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.