Přehled

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

 • Odborný/á asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na chemii, biochemii

Předpokládaný nástup: srpen 2024 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek:  2 místa, pracovní úvazek 2 x 40%

Kvalifikační a další předpoklady pro pozici odborný/á asistent/ka:

 • VŠ vzdělání II. stupně v přírodovědném nebo lékařském nebo zdravotnickém nebo v příbuzném oboru;
 • doktorské vzdělání v oboru chemie, biochemie nebo v příbuzném oboru;
 • pedagogická zkušenost v oboru výhodou;
 • vědeckovýzkumná a publikační činnost v daném nebo příbuzném oboru;
 • znalost českého jazyka – C2;
 • znalost anglického jazyka – B2;
 • EU research level: R2 – Recognized.

Popis pracovního místa:

Odborný/á asistent/ka zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. V případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů. Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v impaktovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na LF OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti). Dále se odborný asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity

Kvalifikační a další předpoklady pro pozici lektor/ka:

 • VŠ vzdělání II. stupně v přírodovědném nebo lékařském nebo zdravotnickém nebo v příbuzném oboru;
 • zahájené doktorské studium výhodou;
 • odborná praxe min. 5 let;
 • pedagogická zkušenost v oboru výhodou;
 • předpoklady k vědeckovýzkumné a publikační činnosti v daném nebo příbuzném oboru;
 • znalost českého jazyka – C2;
 • znalost anglického jazyka – B2.

Popis pracovního místa:

Lektor/ka se podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně oponování a vedení závěrečných prací). Může se podílet na tvůrčí činnosti (umělecká činnost, výzkum, vývoj, inovace).

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno: český

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů (ke stažení na www.osu.cz), strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 7. 7. 2024 na adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3 nebo na email: PersonalniLF@osu.cz. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.