Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 18.9.2023

Uchazeč se bude účastnit výzkumu, vývoje a správy běžících výzkumných projektů pracoviště a bude pracovat na rozšíření vlastního výzkumného portfolia, včetně účasti v grantových soutěžích a rozvoje projektů průmyslové spolupráce. Místo zahrnuje také přiměřený podíl na výuce. Uchazeč může vést studenty na všech stupních studia a učit úvodní i pokročilé předměty o softwarových systémech v angličtině (znalost českého jazyka není vyžadována).

Pracovní vztah je uzavírán na tři roky. Smlouva může být prodloužena; úspěšní kandidáti se mohou ucházet o habilitaci a s ní získat smlouvu na dobu neurčitou.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru ke dni nástupu, znalost anglického jazyka, mezinárodní výzkumná praxe ideálně se zkušeností z postdoktorandských pobytů, ověřená schopnost publikovat nebo účastnit se výzkumu a vývoje v softwarových projektech. U uchazečů se požaduje odbornost v nejméně jedné z následujících oblastí: softwarové architektury, adaptivní software, modelování software; testování a analýza software, formální metody verifikace; systémový software, programovací jazyky a překladače; optimalizace a vyhodnocování výkonnosti software; distribuované systémy, cloud, edge, IOT/CPS; počítačová bezpečnost.

Expertíza

  • Softwarové architektury a modelování, nebo analýza a formální verifikace, nebo systémový software, jazyky a překladače, nebo optimalizace a vyhodnocování výkonnosti, nebo cloud, edge, IOT/CPS, nebo bezpečnost.

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe
  • přehled citační odezvy
  • motivační dopis
  • dva doporučující dopisy

Zveřejněno: 2023-06-26
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 ANN
Mzdová třída: AP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne
Očekávaný konec smlouvy:

Kontakty