Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.1.2024

Postdoktorand/postdoktorandka na Katedře chemické fyziky a optiky ve mzdové třídě VP2. Uchazeč se bude podílet na teoretickém výzkumu v oblasti spektroskopie nanostruktur v terahertzových polích. Pozice je financovaná z projektu GAČR „Tunelování elektronů v interagujících polovodičových nanostrukturách ovládané rezonancí plasmonu na terahertzových frekvencích“. Náplní práce bude provádění numerických simulací interakce nanostruktur s elektromagnetickým polem, zpracování dat a příprava publikačních výstupů. Nabízíme práci v malé teoretické skupině, možnost realizovat vlastní nápady. Smlouvu je možné po vzájemné dohodě prodloužit. Typ a rozsah pracovního vztahu: Pracovní poměr – plný úvazek, 40 hodin týdně Zdroj: Projekt GAČR 23-05640S

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent ne starší než 8 let (výjimky jsou možné v případě rodičovské dovolené nebo dlouhodobé nemoci) v relevantním oboru ke dni nástupu. Schopnost komunikovat v angličtině, publikační činnost v oboru. Praktická zkušenost s numerickým řešením úloh s okrajovou podmínkou s pomocí FDTD metod, znalost klasické nerelativistické elektromagnetické teorie. Vyžadujeme samostatnost i schopnost týmové práce.

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • doklad o udělení titulu Ph.D.
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe
  • motivační dopis
  • doporučující dopis

Zveřejněno: 2023-12-21
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 1 ANN
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakty