Přehled

Medicínské využití nízkoteplotního plazmatu generovaného za atmosférického tlaku je jedním z nejžhavějších témat současného výzkumu v oblasti plazmatu. V nedávné době byla vyvinuta celá řada různých plazmových systémů pro sterilizaci, koagulaci krve nebo zrychlení hojení ran. Zvláštní zřetel je pak věnován nemocem, u nichž selhává klasická léčba, či využití v onkologii. Stále přetrvává vysoká poptávka po nových jednoduchých a levných plazmových systémech právě pro tyto aplikace. Doktorské studium bude zaměřeno především na charakterizaci nových plazmových systémů s ohledem na jejich využitelnost v přímé interakci s živou tkání. Hlavními charakteristikami budou teplota ošetřovaného povrchu a přítomnost různých aktivních částic, zejména radikálů a fotonů. Systémy nově vyvíjené školitelem a jeho zahraničními spolupracovníky budou charakterizovány pomocí rychlé kamey, optické emisní spektrometrie a infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací. Vizualizace proudění bude řešena pomocí Schlierové fotografie ve spolupráci s univerzitou v Boloni. Účinnost plazmových systémů bude rovněž prověřována in vitro s využitím nepatogenních bakterií.

Školitel prof. RNDr. František Krčma, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d