Přehled

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie & Centrum materiálového výzkumu. Purkyňova 118, 612 00 Brno.
http://www.materials-research.cz/cs/

Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Institute of Physical and Applied Chemistry & Materials Research Centre. Purkyňova 118, 612 00 Brno.
http://www.materials-research.cz/en/

Školitel/supervisor: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Téma: Studium omezení kladené nerovnovážnou termodynamikou na kinetiku chemických reakcí a reakcí spojených s difúzí v definovaných materiálových modelech.

Topic: Study of restrictions put by non-equilibrium thermodynamics on kinetics of chemical reactions and reaction-diffusion systems in well defined material models.

Deadline: 30. 4. 2019

Přihlášky: https://www.vutbr.cz/eprihlaska/

Applications: https://www.vutbr.cz/eprihlaska/en