Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení, č. j. OU-70726/25-2024, na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

2 místa neakademických pracovníků – postdoktorand (systemizovaná pozice Postdoc I) v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048

Datum nástupu:

·        1. 10. 2024 nebo dle dohody.

Předpokládaný úvazek:

·        100 %.

Jazyk výběrového řízení:

·        angličtina.

Mzdové podmínky:

·        dle Vnitřního mzdového předpisu OU.

Náplň práce:

·        podílení se na složitých vědeckovýzkumných/rozvojových úkolech v projektu REFRESH;

·        spolupráce ve výzkumném týmu a s domácími a partnerskými výzkumníky;

·        aktivní publikační činnost podle požadavků oboru a v souladu s požadavky projektu Refresh; nejméně 1 výstup ročně (Jimp nebo Jsc);

·        zajišťování financování výzkumu (podávání grantů, vyhledávání možností smluvní spolupráce na výzkumu).

Požadavky:

·        získání Ph.D. v posledních 5 letech; EU research level – R2 – Recognized;

·        vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru historie nebo v příbuzném oboru;

·        minimálně 4 výstupy v oboru historie a příbuzných oblastech (články v databázích WoS/SCOPUS nebo kapitoly v monografiích, články ve sbornících či monografie);

·        H-index (WoS/Scopus) minimálně 1, nebo Scholar 3, případně doložitelných 20 citací vlastních prací;

·        zkušenost s řešením grantových projektů a/nebo realizace zahraničních stáží v souhrnné délce 1 měsíce;

·        znalost anglického jazyka, výborné komunikační dovednosti srovnatelné s úrovní B2, znalost dalších jazyků výhodou;

·        samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;

·        schopnost spolupracovat na historických aspektech energetické tranzice s partnerskými univerzitami výhodou;

·        výzkumné zkušenosti a plány budoucích projektů v oblasti interdisciplinárních environmentálních, technologických, hospodářských a sociálních dějin autoritářských režimů se zaměřením na moderní východní, jihovýchodní a jižní Evropu.

Nabízíme:

·        6 týdnů dovolené za kalendářní rok;

·        5 dní volna k léčení;

·        možnost příležitostné práce z domova;

·        pružnou pracovní dobu;

·        stravenky;

·        příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;

·        podporu sportovních aktivit prostřednictvím zaměstnaneckého programu MultiSport;

·        možnost využívat zdarma služby univerzitní knihovny;

·        zvýhodněné ceny mobilních tarifů v rámci zaměstnaneckého benefitního programu;

·        firemní školku Elánek;

·        jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy.

Zaujala vás naše nabídka?

Nejpozději do 15. 7. 2024 (včetně) nám v elektronické podobě na adresu PersonalniFF@osu.cz zašlete tyto dokumenty:

·        podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení na www.osu.cz);

·        motivační dopis;

·        profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;

·        kopie dokladů o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti;

·        přehled publikační činnosti;

·        návrh vědecko-výzkumné a publikační činnosti pro následující čtyři roky v dané oblasti výzkumu a ve vztahu k tématu projektu, kterým je tranzice uhelných regionů v udržitelné vzdělanostní regiony.

 

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů.

Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Vyhlašovatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení prodloužit, přerušit, zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Pracovní pozice vznikla za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu REFRESH s reg. číslem CZ.10.03.01/00/22_003/0000048.