Přehled

Práce se zabývá cílenou chemickou modifikací organických barviv a pigmentů, syntézou jejích polymerů a ko-polymerů. Dizajn molekul bude zaměřen na studium vlivu chemické modifikace na výsledné elektron-akceptorní vlastnosti materiálů pro aplikace v organické fotovoltaice

The work deals with targeted chemical modification of organic dyes and pigments, synthesis of their polymers and co-polymers. The design of molecules will be focused on the study of the effect of chemical modification on the resulting electron-acceptor properties of materials for applications in organic photovoltaics

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346