Přehled

Školitel: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.

Anotace: I přes rostoucí automatizaci podnikových procesů patří podniková informatika do oblastí, které ač jsou částečně pokryty modely pro řízení výkonnosti, tak tyto nejsou aplikovatelné v různých doménách. Řízení výkonnosti podnikvé informatiky je odlišné v jednotlivých business doménách a v jednotlivých doménách jsou i odlišná očekávání na výstupy, kterými je hodnocena výkonnost podnikové informatiky. Výsledkem řešení tématu by měla být identifikace klíčových parametrů, které ovlivňují řízení výkonnosti podnikové informatiky, návrh modelu, který řízení výkonnosti podpoří. Návrh modelu musí být buď dostatečně obecný a parametrizovatelný, aby byl aplikovatelný v různých doménách nebo musí být definována specika domén a pro jednotlivé domény identifikovány jeho specifika