Přehled

Anotace: V současné době se stále více rozšiřuje využití aditivních technologií, ale s jejich nitridací nejsou v ČR žádné a ve světě jen základní zkušenosti. S nitridací svarových spojů a obzvláště svarových spojů aditivně vytvořených dílů pak nejsou zkušenosti žádné. Přitom je stále větší poptávka po rychle vyrobených (3D vytisknutých) kovových dílech, u kterých by byla garantována dlouhodobá životnost, houževnatost a abrazní odolnost. Cílem je nalézt způsob zvýšení odolnosti povrchu a mechanických vlastností u dílů vytvořených aditivními (SLM) technologiemi a také u svarových spojů realizovaných na SLM dílech, případně na spojích mezi tvářenými a SLM díly.

Školitel: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

Více informací a přihláška: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/studijni-programy/doktorske-studium/