Přehled

Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci

vypisuje výběrové řízení na místo:

Biolog/Bioložka do Oddělení aplikované biologie 8330

Náplň práce:

 • vědecko-výzkumná činnost – oblast mikrobiologie se zaměřením na problematiku hlubinných úložišť radioaktivního odpadu a podzemních úložišť vodíku
 • vyhodnocování dílčích experimentů, příprava grafických podkladů pro projektové zprávy a prezentace

Požadované dovednosti:

 • zkušenost s analýzou a interpretací dat a prezentací vědeckých výsledků ústní a písemnou formou v českém i anglickém jazyce
 • vysoká míra kreativity a invence při řešení výzkumných projektů
 • schopnost řešit technické zabezpečení experimentů výhodou
 • schopnost a ochota pracovat v podzemí výhodou (odběry vzorků, měření geochemických parametrů)
 • schopnost systematické práce
 • spolehlivost v dodržování stanovených termínů
 • smysl pro zodpovědnost a týmovou práci
 • časová flexibilita
 • samostatnost, komunikativnost
 • řidičský průkaz skupiny B

Požadované vzdělání:

 • ukončené magisterské studium přírodovědného směru, obor biologie, ochrana životního prostředí, případně bioinženýrství, atp.)
 • nezbytnou podmínkou je presenční studium doktorského studijního programu Environmentální inženýrství na TUL (ke studiu je možné se přihlásit zároveň s nástupem do pracovního poměru)
 • zkušenost s prací v biologické či molekulárně-genetické laboratoři
 • znalost českého jazyka slovem i písmem, minimálně na úrovni B2
 • znalost anglického jazyka, minimálně na úrovni B2

Pracovní poměr:

 • úvazek 50 %, nebo dle dohody
 • pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou nejméně na 1 rok s možností prodloužení v návaznosti na realizaci projektů a vnitřní předpisy TUL

Termín nástupu:

 • 01. 07. 2023, případně dle dohody

Mzdové zařazení:

 • mzdová třída C1 (R1) dle Vnitřního mzdového předpisu
 • předpokládaná hrubá mzda při 100% úvazku: 40 000,- Kč. Možnost výplaty mimořádných odměn v návaznosti na hodnocení výkonu zaměstnance

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické univerzity v Liberci, Zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.

Nabízíme:

 • zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
 • 6 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • závodní stravování
 • univerzitní mateřská školka
 • dětský koutek pro děti batolecího věku
 • možnost ubytování v ubytovacích zařízení Technické univerzity v Liberci
 • jazykové kurzy ve Vnitřní jazykové škole a školení
 • zdarma sportovní aktivity (např. tenis, sauna, posilovna) v objektech univerzity,
 • zdarma plavání v libereckém bazénu
 • zvýhodněné telefonní tarify
 • podrobnější informace zde: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/benefity, https://cxi.tul.cz/lide-kariera/volna-pracovni-mista

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:
a) strukturovaný životopis
b) přehled dosavadní odborné a publikační činnosti
c) doklady o ukončeném vzdělání
d) doklad o znalosti anglického jazyka na úrovni B2 nebo ekvivalent (v případě nedodání bude znalost ověřena při ústním pohovoru)

Přihlášku do výběrového řízení včetně výše uvedených dokumentů doručte nejpozději do 12. 6. 2023 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy:

Technická univerzita v Liberci, Personální a mzdové oddělení
Studentská 1402/2, 461 17  Liberec 1
Kontaktní osoba: Ing. Alena Šírková, Personální a mzdové oddělení
e-mail: volnamista@tul.cz

Výběrové řízení proběhne v prvním kole formou posouzení doručených dokumentů, v případě konání druhého kola osobním či online pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči informování nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení výběrového řízení.

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na úřední desce Technické univerzity v Liberci (https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera). Uchazeč je oprávněn vyžádat si od ředitele vyjádření ke svému výsledku prostřednictvím e-mailu hr.cxi@tul.cz, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí. Ředitel zašle uchazeči ve lhůtě 14 kalendářních dní od data doruční žádosti své vyjádření v písemné podobě.

Výběrové řízení na výše uvedené místo je od  28.4. 2023 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera), na webových stránkách CXI (https://cxi.tul.cz/lide-kariera/volna-pracovni-mista), na portálu zaměstnanosti MPSV (https://uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr), na portálu EURAXESS: (https://www.euraxess.cz/) a na portálu ResearchJobs (https://www.researchjobs.cz).