Přehled

Mezi různými způsoby nakládání s odpadní pryží je v současnosti velice perspektivní tzv. materiálová recyklace, spočívající v mletí pryže a aplikaci vzniklé drtě až prachu, např. jako složky kaučukových směsí na bázi nového kaučuku nebo elastické složky termoplastických elastomerů. Pro dosažení potřebných fyzikálně-mechanických vlastností produktu je důležitá řada faktorů. Práce bude studovat např. vliv způsobů mletí, tvaru a velikosti částic, chemických či fyzikálních úprav prachu před mícháním a technologických parametrů míchání na vlastnosti produktu.

Školitel: Hrdlička Zdeněk
URL Programu: https://studuj.vscht.cz/program/D103
Stránky univerzity: https://studuj.vscht.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/vscht