Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.1.2024

Pedagogická a tvůrčí činnost v oboru. Vedení výuky a studentských prací a projektů. Tvorba učebních materiálů. Volitelně zapojení do vědecké a projektové práce v tématech rozvíjených na katedře. Zkrácený pracovní úvazek je možný.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Ing./Mgr./MSc. nebo Ph.D. a technická nebo pedagogická praxe v relevantním oboru, dobrá znalost správy operačního systému Linux a programovacích jazyků C a Python. Pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost samostatné výuky a vedení studentských projektů a závěrečných prací. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém jazyce, schopnost vedení výuky v anglickém jazyce je výhodou, podobně jako další relevantní technické znalosti, publikační aktivita či zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Expertíza

  • Výuka technických základů informatiky, programování a správa počítačových systémů, Linux, C, Python

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • popis dosavadní praxe
  • motivační dopis
  • doporučující dopis

Zveřejněno: 2023-12-07
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 ANN
Mzdová třída: L2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakty