Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního nebo funkčního místa s termínem podání přihlášek 15.9.2024

Výuka dle potřeb pracoviště, primárně pro studenty informatiky v bakalářském stupni studia: diskrétní matematika, mat. analýza apod. Výuka bude probíhat v češtině nebo angličtině. Vedení studentských prací a projektů. Tvorba učebních materiálů. Volitelně zapojení do vědecké práce v tématech rozvíjených na katedře. Účast na propagační činnosti katedry a fakulty vítána.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Ph.D. v relevantním oboru. Pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost vedení studentských prací. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém jazyce i anglickém jazyce. Zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích a případná publikační aktivita jsou výhodou.

Expertíza

  • Lektor pro výuku matematických předmětů

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • přehled pedagogické činnosti
  • motivační dopis
  • doporučující dopis

Kód pracovního místa: 202409-L2-MFF-IUUK-058
Zveřejněno: 2024-06-24
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 roky
Mzdová třída: L2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt