Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.1.2024

Pedagogická a tvůrčí činnost v oboru. Vedení zejména základní výuky i studentských prací a projektů. Tvorba učebních materiálů. Volitelně zapojení do vědeckých projektů. Zkrácený pracovní úvazek je možný.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost vedení studentských prací a projektů. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém a anglickém jazyce. Zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích a případná publikační aktivita jsou výhodou.

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • doporučující dopis
  • popis dosavadní praxe
  • doklady o vzdělání

Zveřejněno: 2023-12-07
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 ANN
Mzdová třída: L2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakty