Přehled

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Lektor/ka pro Katedru biologických a lékařských věd

Požadavky:

 • ukončené magisterské studium v oboru Zdravotnické bioanalytiky, Farmacie nebo příbuzném,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • předpoklady pro pedagogickou činnost v oblasti hematologie a příbuzných oborech nebo v oblasti mikrobiologie a imunologie, nebo v oblasti transfuziologie a příbuzných oborech,
 • schopnost týmové práce,
 • pozitivní a aktivní přístup, komunikativnost, spolehlivost, pracovitost.

Výhodou:

 • zkušenost s vedením přednášek, seminářů a praktických cvičení,
 • zkušenost z pobytu na zahraničním pracovišti,
 • publikační aktivita v oboru,
 • praxe v oboru.

Nabízíme:

 • výše úvazku dle dohody (částečný úvazek),
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s výhledem převedení na dobu neurčitou (v souladu s Kariérním řádem FaF UK),
 • 8 týdnů dovolené za rok + 5 dnů osobního rozvoje,
 • možnost využití služeb Dětské skupiny FAFÍK (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové),
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance),
 • benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).

Písemné přihlášky s motivačním dopisem, podrobným životopisem, přehledem praxe, kopií VŠ diplomu, příp. dokladu o získané vědecké a vědeckopedagogické hodnosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů přijímá v písemné formě nebo prostřednictvím e-mailu Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Lenka Cermanová, DiS. – Personální oddělení, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové do 15. 6. 2024 (hr@faf.cuni.cz).

S neformálními dotazy ohledně této pozice se můžete obracet na prof. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D. –  vedoucího Katedry biologických a lékařských věd: nachtigal@faf.cuni.cz

Podrobnější informace o pracovišti je možné nalézt na následujících odkazech:

Katedra biologických a lékařských věd | Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

Research Groups | Faculty of Pharmacy – Research Portal (cuni.cz)

Obálku označte slovy: „VŘ – lektor/ka KBLV“

Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2024, případně dohodou.

Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na webu fakulty: www.faf.cuni.cz/Fakulta/Uredni-deska/Vyberova-rizeni/