Přehled

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci Absolventského programu vypisují výběrové řízení k obsazení pracovní pozice lékař/asistent

Podrobné informace ve zdrojovém dokumentu: https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/News/2019/AP_FNOL_LFUP_2020-2021.pdf

Zdroj: https://www.upol.cz/univerzita/uredni-deska/#c317