Přehled

Školitel: doc. Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.

Anotace: Mapování ontologií se věnuje nalezení vztahů entit dvou a více ontologií. Za účelem automatizace či poloautomatizace procesu mapování ontologií vznikla v minulosti řada nástrojů využívajících nejrůznější techniky řetězcového, strukturního či sémantického charakteru. Důležitou podporou automatizace mapování ontologií je platforma Ontology Alignment Evaluation Initiative (OAEI), v rámci které každoročně od roku 2004 dochází k vyhodnocení nástrojů mapování ontologií v různých tématických sekcích. Pro určité úlohy, např. přepis dotazů (query rewriting), jednoduchá mapování mezi entitami nestačí a je nutné hledat komplexní mapování ontologií, kde alespoň na jedné straně mapování je složený výraz obsahující logický konstrukt nebo transformaci. Komplexní mapování ontologií je v posledních letech věnována rostoucí pozornost, čehož dokladem je i nová sekce OAEI věnující se vyhodnocení nástrojů pro komplexní mapování. Náplní projektu by byl nejprve průzkum v současnosti dostupných nástrojů komplexního mapování na jedné straně a na druhé straně dostupných testovacích sad ontologií. Hlavní náplní projektu by byl návrh vlastního přístupu k automatizaci nalezení komplexního mapování ontologií.