Přehled

Školitel: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

Anotace: Ačkoli se agilní metody vývoje softwaru v posledních 10 letech velmi rozšířily, jejich používání pro všechny typy softwarových projektů a dlouhá doba jejich zvládnutí jsou předmětem kritiky. Zatímco některé studie dokládají, že agilní metody vývoje softwaru snižují technický dluh, jiné naopak poukazují na jeho zvyšování. Proto jsou v praxi zaváděny různé hybridní metody kombinující disciplinovaný a agilní přístup k vývoji softwaru. Navíc vznik nových technologií a přístupů jako cloud computing, internet of things, microservices a DevOps vyžadují revizi používání disciplinovaných vs. agilních vs. disciplinovaně-agilních přístupů. Tato oblast zatím není ve vědecké komunitě dostatečně řešena a měla by být předmětem navrhovaného výzkumu.