Přehled

Pracovní pozice vznikla za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu LERCO s reg. číslem CZ.10.03.01/00/22_003/0000003, prostřednictvím Operačního programu spravedlivá transformace

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

Klíčový pracovník se zaměřením na návrh a vývoj v oblasti zdravotnických prostředků

Typ systemizovaného místa:

 • Specialista II

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • září 2024 nebo dle dohody.

Předpokládaný pracovní úvazek:

 • 40 % (2 pracovní místa v celk. prac. úv. 40 %);
 • doba určitá, po dobu realizace projektu LERCO (max. do 31. 12. 2027).

Kvalifikační a další předpoklady:

 • ukončené VŠ vzdělání min. I. stupně v oboru biomedicínské inženýrství, mechanické inženýrství nebo obor příbuzný;
 • Ing. nebo Ph.D. titul nebo ekvivalent v oblasti relevantní pro výzkumný záměr;
 • minimálně 5 let zkušeností ve vedení výzkumných týmů;
 • zkušenosti s analýzou funkčních požadavků na zdravotnické prostředky;
 • zkušenosti s analýzou mechanických požadavků na zdravotnické prostředky;
 • zkušenosti s implementací řešení;
 • schopnost dohledu nad designem a konstrukcí hardware;
 • výborné komunikační a organizační schopnosti;
 • schopnost týmové práce a operativní řešení zadaných úkolů.

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Popis pracovní náplně pracovního místa:

 • podíl na řešení projektu LERCO CZ.10.03.01/00/22_003/0000003, v rámci výzkumného programu VP 5 v podprogramu VR Vitalis;
 • dohled nad řízením částí výzkumného záměru;
 • vedení vědecké práce na svěřeném úseku výzkumu a aplikace těchto poznatků v praxi;
 • dohled nad designem a vývojem hardware a SW, včetně prototypování a testování;
 • spolupráce s interdisciplinárním týmem expertů a reportování výsledků;
 • analýza funkčních požadavků na HW ve vztahu k a zařízením pro neurorehabilitaci;
 • spolupráce na přípravě a testování neurorehabilitačních her a úkolů pro ověření funkčnosti v reálných podmínkách;
 • spolupráce a řízení pilotního testování vyvinutých intervencí na skupinách pacientů.

Nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 6 týdnů dovolené za kalendářní rok;
 • příležitostná možnost výkonu práce z domova;
 • využívání univerzitní knihovny zdarma.

Požadované dokumenty:

Datum a způsob doručení žádosti:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu: PersonalniLF@osu.cz nejpozději do 7. srpna 2024.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením materiálů dodaných uchazeči výběrovou komisí. Do druhého kola výběrového řízení budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.