Přehled

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České Republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení

 • na poziciJuniorní výzkumník/výzkumnice v Psychologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze, v pracovním úvazku 0,5. 

Hledáme PhD studující či absolventa/ku doktorského studia psychologie (ev. příbuzných oborů) s výrazným zájmem o vědu a výzkum ke spolupráci na projektu GAČR. Projekt se zaměřuje na oblast psychologie práce a studií vysokého školství, konkrétně na výzkum kvality pracovních podmínek a rozvoje excelence ve vědě, na základě kombinace kvalitativních a kvantitativních dat. Do týmu hledáme juniorního výzkumníka/výzkumnici s pokročilou znalostí metodologie psychologického či sociálně-vědního výzkumu a zájmem o analýzu různých typů dat (kvalitativní, kvantitativní, smíšené). Upřednostněni budou uchazeči/ky s dobrou znalostí metodologie a s předchozí zkušeností z práce na vědeckých projektech v ČR či zahraničí. Předpokládaný nástup je srpen – září 2021.

Požadavky:

 • Zahájené či ukončené doktorské studium v oboru psychologie či příbuzných disciplín
 • Pokročilá znalost metodologie v psychologii či sociálních vědách a ochota analyzovat různé typy dat
 • Výrazný zájem o vědeckou činnost, motivace k vědecké dráze
 • Velmi dobrá znalost psané angličtiny
 • Výhodou je zkušenost s publikací odborných článků a/nebo řešením výzkumných projektů
 • Výhodou je zájem o následující oblasti: psychologie práce a pracovního zdraví (Occupational Health Psychology), studia vysokého školství (Higher Education Studies)

Nabízíme:

 • Úvazek 0,5 na grantovém projektu GAČR do konce roku 2022, s potenciálem prodloužení
 • Práci v dynamickém vědeckém týmu na etablované vědecké instituci
 • Možnost zapojení do dalších projektových žádostí a navazujících projektů
 • Možnost aplikace vědeckých poznatků do praxe
 • Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru

Dokumenty požadované k žádosti:

 • Strukturovaný životopis, s charakterizací případné dosavadní zkušenosti s výzkumem, včetně linků na své publikace (včetně bakalářské, magisterské, případně disertační práce)
 • Motivační dopis (rozsah 1,5-2 strany), specifikující motivaci k vědecké činnosti
 • Příklad publikovaného odborného textu (pokud je k dispozici)

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím na v elektronické podobě na adresu zabrodska@psu.cas.cz (Dr. Kateřina Zábrodská, www.psu.cas.cz/cs/lide/cv/zabrodska/).

Podrobnější informace tamtéž.

Uzávěrka přihlášek: 28. 6. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.