Přehled

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

ICT Specialista – zaměření Humanoidní robot

Pracovní pozice vznikla za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu LERCO s reg. číslem CZ.10.03.01/00/22_003/0000003, prostřednictvím Operačního programu spravedlivá transformace.

Typ systemizovaného místa:

 • Specialista I

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • červenec 2024 nebo dle dohody

Předpokládaný pracovní úvazek:

 • 50 % (2 pracovní místa v celk. prac. úv. 50 %)
 • doba určitá, po dobu realizace projektu LERCO (max. do 31. 12. 2027)

Kvalifikační a další předpoklady:

 • ukončené VŠ vzdělání I. nebo II. stupně;
 • praxe v oboru IT komerční sféra min. 3 let;
  spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost, zejména s ohledem na dodržování pravidel a termínů projektů;
 • pozitivní, samostatný a tvůrčí přístup k práci;
 • schopnost operativně řešit zadané úkoly;
 • řídicí schopnosti;
 • zkušenost z prostředí vysokého školství výhodou;
 • zkušenost s projekty na bázi robotiky;
 • znalost přístupů umělé inteligence pro řízení a komunikace s rob. platformami;
 • zkušenost vývoje FPGA v prostředí Vivado a HLS;
 • zkušenost s programováním v C#, C++;
 • zkušenost s programováním v Pythonu;
 • zkušenost s integrací(elektro) a programováním servopohonů Dynamixel;
 • zkušenost s oblastí 3D tisku.

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Popis pracovní náplně pracovního místa:

 • podílí se na řešení projektu LERCO CZ.10.03.01/00/22_003/0000003, v rámci výzkumného programu VP 5 v podprogramu Humanoidní robot v medicíně;
 • navrhuje a implemenuje řídicí a komunikační moduly související s humanoidním rehab. robotem a dozorujícím robotem, které jsou založeny na metodách umělé inteligence;
 • spolupracuje při aktivitách souvisejících s návrhem HW a vývoji na FPGA;
 • spolupracuje při řízení aktivit na HW a SW rehab. robota a dozorujícího robota;
 • spolupracuje a vede modelování a tisk 3D částí robota.

Nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 6 týdnů dovolené za kalendářní rok pro úvazek 1,0;
 • příležitostná možnost výkonu práce z domova;
 • využívání univerzitní knihovny zdarma.

Požadované dokumenty:

Datum a způsob doručení žádosti:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu: PersonalniLF@osu.cz nejpozději do 9. června 2024.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením materiálů dodaných uchazeči výběrovou komisí. Do druhého kola výběrového řízení budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.