Přehled

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa:

 

Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru farmaceutické technologie

 

Požadavky:

· ukončené doktorské studium (Ph.D.) v oboru Farmaceutická technologie nebo v příbuzném oboru (případně předpoklady pro brzké ukončení),

· aktivní znalost anglického jazyka,

· publikační aktivita v oboru,

· předpoklady pro další pedagogickou a výzkumnou činnost v oboru Farmaceutická technologie,

· schopnost týmové práce.

 

Výhodou:

· zkušenost z pobytu na kvalitním zahraničním pracovišti,

· praxe v oboru,

· zkušenost s řešením grantů,

· pedagogické zkušenosti,

· zkušenosti s přípravou/výrobou/hodnocením léčivých přípravků

 

Nabízíme:

· výše úvazku dohodou,

· pracovní smlouvu na dobu určitou s výhledem převedení na dobu neurčitou (v souladu s Kariérním řádem FaF UK,

· 8 týdnů dovolené za rok + 5 dnů osobního rozvoje,

· zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,

· příspěvek na stravování a další příspěvky ze sociálního fondu (např. penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, úroky z úvěru na bytové potřeby),

· možnost využití služeb Dětské skupiny FAFÍK (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové),

· ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance),

· benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).

 

Písemné přihlášky s podrobným životopisem, přehledem praxe, kopií VŠ diplomu, příp. dokladu o získané vědecké a vědeckopedagogické hodnosti a souhlasu k nakládání s osobními údaji přijímá Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Ing. Lenka Vlčková – tajemnice fakulty, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 11. 10. 2020.

 

Obálku označte slovy: „VŘ – akademický pracovník KFT“.

 

Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru.

 

Předpokládaný nástup: dohodou.

 

Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na www.faf.cuni.cz – úřední deska.

Zdroj: https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Uredni-deska/Vyberova-rizeni/VR-Akademicky-pracovnik-KFT-202009/?lang=cs-cz