Přehled

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na pozici odborný asistent/lektor pro Katedru politologie FF UHK.

Kvalifikační požadavky:

  • Titul Ph.D., případně ukončení Ph.D. studia do konce akademického roku 2020/2021.
  • Publikační a výzkumná činnost v oboru politologie nebo příbuzném.
  • Zaměření na mezinárodní vztahy a Evropskou unii výhodou.
  • Znalost anglického jazyka a schopnost v něm přednášet.

Termín nástupu: červenec 2020 (příp. dle dohody)

Bližší informace: Mgr. Milan Hrubeš, Ph.D., email: milan.hrubes@uhk.cz

Profesní životopis, kopii dokladů o VŠ vzdělání v oboru a přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti zasílejte e-mailem na sekretariát děkana: monika.zemankova@uhk.cz nebo písemně na adresu: Univerzita Hradec Králové, děkanát Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, do 5. června 2020.