Přehled

Minoritní suroviny rostlinného původu jsou často, vzhledem k nízkým objemům výroby, opomíjeny a jejich kvalitě není věnována dostatečná pozornost. Cílem této práce bude posuzování kvality vybraných minoritních surovin rostlinného původu. Součástí práce bude i vývoj nových analytických metod vhodných pro hodnocení kvality studovaných surovin.

Školitel: Rajchl Aleš
URL Programu: https://studuj.vscht.cz/program/D303
Stránky univerzity: https://studuj.vscht.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/vscht